nagłówek

JAKOŚĆ BMT PRO – PROFESJONALNA OBRÓBKA STALI

Od samych początków działalności pomorska firma BMT PRO była ceniona za jakość produkowanych wyrobów oraz profesjonalizm usług. Dbanie o wysokie standardy stanowiło priorytet we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Doprowadziło to do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zapewnienia jakości zgodnego z wymaganiami norm ISO. Jako producent kontraktowy musimy spełniać wysokie oczekiwania klientów z różnych gałęzi przemysłu, dlatego dla zapewnienia dostaw produktów najwyższej jakości niezbędne jest zaangażowanie każdego pracownika oraz odpowiednie zaprojektowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Konsekwentna polityka jakościowa sprawiła, że obecnie oferujemy najwyższej jakości usługi w zakresie obróbki, laserowego cięcia i spawania blach.

Certyfikaty ISO

0050570-0050571-QMS-EMS-ENGUS-UKAS-page-001

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wypływa z naszej misji:

"Osiągnięcie pozycji strategicznego podwykonawcy wyrobów metalowych dla wiodących firm na rynku europejskim".

BMT PRO uzyskuje wymaganą jakość oraz chroni środowisko poprzez:

 • Ciągłe dążenie do uzyskania jakości produktu, która spełnia wymagania klientów i systemowe
 • Zwiększanie terminowego realizowania świadczonych usług na wysokim poziomie
 • Okresowy przegląd naszych procesów i procedur, aby uwzględniać zmieniające się warunki i wymogi, i w celu ciągłego doskonalenia naszych wyników
 • Rozwój współpracy z dostawcami i kooperantami opartej na wzajemnym respektowaniu wymagań Klientów i dobrej współpracy biznesowej
 • Realizację planowanego programu gospodarki odpadami
 • Spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska
 • Rekrutacja pracowników o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i zdolnościach
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska, jakości wyrobów oraz technologii ich wytwarzania i ukierunkowanie ich na właściwe zaangażowanie w nasze procesy

SYSTEM OCENY

Nasz system zarządzania jakością to przede wszystkim odpowiednio przygotowana dokumentacja oraz precyzyjne procedury postępowania, które są regularnie sprawdzane i weryfikowane przez pracowników Działu Jakości. W praktyce podejście procesowe, które stosujemy, przekłada się na oceny procedur zakupowych, magazynowych, produkcyjnych oraz dystrybucyjnych, co pozwala wyeliminować defekty oraz stwarza możliwości usprawnień. Fundamentem utrzymywania jakości wyrobów na wysokim poziomie w BMT PRO jest nie tylko kontrola wejściowa, produkcji w toku i wyjściowa, ale także odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie samego procesu.

MONITOROWANIE I RAPORTY

 • Zadowolenie klienta monitorujemy poprzez analizę reklamacji oraz braków wewnętrznych, a także poprzez zbieranie uwag i sugestii nadesłanych przez klienta.
 • Informacje o brakach wewnętrznych przedstawiane są w formie raportów 4box.
 • Gdzie ma to zastosowanie stosujemy akcje korekcyjne oraz korygujące za pomocą metody PDCA oraz raportów 8D.
 • Podczas wdrażania nowych produktów stosujemy raporty PPAP.
 • Korzystamy również z metod FMEA oraz Planu Kontroli dla zapobiegania skutkom możliwych błędów, powstających w fazach wdrażania oraz produkcji seryjnej
 • Do analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów wykorzystujemy analizę Gauge R&R
 • W zależności od potrzeb klienta jesteśmy otwarci na stosowanie innych narzędzi jakościowych w celu spełnienia dodatkowych wymagań

Zapraszamy do współpracy z pomorskim przedsiębiorstwem BMT PRO. Naszymi odbiorcami są firmy z Europy Zachodniej i Skandynawii reprezentujące rozmaite branże. Jeżeli od swoich kooperantów oczekujesz usług wysokiej jakości i profesjonalizmu, nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!