nagłówek

Alltsedan företaget startade sin verksamhet har vi i alla våra aktiviteter prioriterat produkternas kvalitet. Detta hade lett till beslut om införande av ett kvalitetssäkringssystem i enlighet med kraven i ISO-standarder. Som kontraktstillverkare måste vi leva upp till de höga förväntningar våra kunder från olika industrigrenar har på oss. Så för att säkerställa att levererade produkter är av högsta kvalitet, är det nödvändigt att hela personalen är engagerad och alla processer inom företaget är välplanerade.

Certyficate ISO

0050570-0050571-QMS-EMS-ENGUS-UKAS-page-001

Vår policy för integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö framgår av vår målsättning:

"Att uppnå en ställning som strategisk underleverantör av metallprodukter till de ledande företagen på den europeiska marknaden".

BMT PRO åstadkommer erforderlig kvalitet och skyddar miljön genom att:

 • Ständigt sträva efter att få den kvalitet på produkten som uppfyller kundernas krav samt systemkrav
 • Förbättra tidhållning för genomförande av tjänster på en hög nivå
 • Regelbundet genomgå sina processer och rutiner för att ta hänsyn till ändrade förhållanden och krav och för att ständigt förbättra sina prestationer
 • Utveckla samarbete med leverantörer och underleverantörer som bygger på ömsesidig respekt för Kundernas krav och bra affärspartnerskap
 • Genomföra den förberedda avfallshanteringsplanen
 • Uppfylla lagkrav och andra miljökrav
 • Rekrytera anställda med lämplig yrkeskompetens och förmågor
 • Ständigt höja de anställdas kvalifikationer och medvetenhet om miljöskydd, produktkvalitet och tillverkningsteknologi samt uppmana dem att engagera sig adekvat i företagets processer

BEDÖMNINGSSYSTEM

Vårt kvalitetsledningssystem utgörs först och främst av en lämpligt framställd dokumentation och noggranna rutiner som regelbundet granskas och verifieras av personalen från Kvalitetsavdelningen. I praktiken innebär det processförhållningssätt vi tillämpar bedömning av inköps-, lager-, produktions- och distributionsrutiner, något som gör det möjligt att eliminera brister och skapar förbättringsmöjligheter. Grundläggande för att BMT PRO ska hålla hög kvalitet på sina produkter är inte bara inledande kontroll, uppföljning under pågående produktion och slutkontroll, utan också en lämplig utformning och implementering av själva processen.

ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

 • Vi övervakar kundtillfredsställelse genom att analysera reklamationer och interna brister samt genom att samla in kommentarer och förslag inskickade från kunder.
 • Information om interna brister presenteras i form av 4box-rapporter.
 • Där det är tillämpligt vidtar vi korrigerande åtgärder med hjälp av PDCA-metoden och 8D-rapporter.
 • Vid implementering av nya produkter använder vi PPAP-rapporter.
 • Vi använder oss också av FMEA-metoder samt Kontrollplanen för att avvärja konsekvenser av möjliga fel som uppstår under implementering och serietillverkning
 • Vid uppskattning av repeterbarhet och reproducerbarhet för mätsystem använder vi Gauge R & R analys
 • Beroende på kundens behov är vi öppna för att använda andra kvalitetsverktyg och på det sättet uppfylla ytterligare krav