nagłówek

VARIERANDE ERFARENHET

Vår verksamhet baseras på en varierande erfarenhet inom plastisk bearbetning av stål. Den har vi byggt upp under många år genom att tillverka både för stora internationella koncerner och mindre lokala företag.

Även vårt samarbete med företag som representerar olika industrigrenar har haft betydande påverkan på vår utveckling och kvalifikationshöjning. Tack vare vår förmåga att anpassa oss efter det specifika i praktiskt taget alla branscher täcker nu våra produkter ett mycket brett användningsområde över hela världen.

FÖRDELAR FÖR DIG

  • Du förvärvar en erfaren underleverantör som vet hur man uppfyller höga kvalitetskrav och som siktar på ett långsiktigt samarbete
  • Professionellt förhållningssätt, ett komplett utbud av tjänster inom stålbearbetning och logistisk service som gör det möjligt att hålla korta utförandetider
  • Konkurrenskraftiga priser eftersom vi finns i regionen med låg arbetskraftskostnad och strategiskt läge när det gäller leveranser till hela Europa
  • Hög precision i utförande samt möjlighet till besparingar redan vid implementering av prototyper och serietillverkning